Bestyrelsen har på et møde i januar 2012 udarbejdet foreningens værdisæt. Disse værdier vil fremadrettet være en del af foreningen og alt hvad foreningen gør vil være præget af disse værdier.
 

ANSVARLIGHED OG RESPEKT
over for de fælles fysiske rammer og for hinanden.

ENGAGEMENT
i arbejdet, som er præget af lyst, hjælpsomhed, loyalitet og opbakning.

FÆLLESSKAB
med sjove, sportslige, sociale aktiviteter og oplevelser.

KVALITET
er gode rammer og tilbud i stadig udvikling skabt med tillid og troværdighed.

RUMMELIGHED
med respekt for hinanden - uanset alder, evner og baggrund.

ÅBENHED

ved positiv dialog og medindflydelse.

Vi takker vore sponsorer

Egevoldens Idræts Club, Gymnastikafdeling

Egevolden 106, 2650 Hvidovre