Ungdommens Støtteforening 

 

Hvad og hvem er Ungdommens Støtteforening?

Foreningen er stiftet den 13. oktober 1983 med det formål at skaffe økonomiske midler til børne- og ungdomsarbejdet i Egevoldens Idræts Clubs fodbold- og gymnastikafdeling.

 

I det daglige siger vi blot EIC og støtteforeningen.

 

Vi har igennem årene afholdt bankospil, men det har vi grundet alder og helbred været nødsaget til at stoppe med. 

 

Herudover har vi solgt lotterier og øl/vand mv. ved afdelingernes forskellige arrangementer – f.eks. juletræsstævnet, der afholdes i Kometen og ved gymnastikafdelingens opvisning i april måned.

 

Vi har i de forløbne år fra 1983 kunnet yde tilskud til afdelingerne på over 3 millioner kroner. Midler, som har gjort god gavn i afdelingernes børne- og ungdomsarbejde. Støtten går hovedsageligt til anskaffelse af redskaber og materialer samt til udgifter til befordring mv. i forbindelse med stævner og lejre.

 

Vi er dermed medvirkende til at holde afdelingernes kontingenter på et rimeligt niveau – også til glæde for forældrene – der derved ”slipper lidt billigere”.

 

De indtægter vi har haft ved bankospillene har gjort, at vi stadig vil kunne yde økonomisk støtte fremover.

 

Medlemsskab
Du kan blive medlem af støtteforeningen ved at kontakte enten formanden Erik Christiansen på 3032 1266 eller kassereren Sine Stubkjær på 3649 0566.


Det koster kun kr. 40,00 at være medlem pr. år – eller 60,00 kr. for et par/ægtepar. Passivt medlemskab 25,00 kr. 

 

Vi håber at høre fra dig.


Vi takker vore sponsorer

Egevoldens Idræts Club, Gymnastik

Egevolden 106, 2650 Hvidovre