Ungdommens støtteforening 

 
Hvad og hvem er Ungdommens Støtteforening?
Foreningen er stiftet den 13. oktober 1983 med det formål at skaffe økonomiske midler til børne og ungdomsarbejdet i Egevoldens Idræts Clubs fodbold- og gymnastikafdeling.
 
I det daglige siger vi blot EIC og støtteforeningen.
 
Vores væsentligste aktivitet er at afholde bankospil.
 
Herudover sælger vi lotterier og øl/vand mv. ved afdelingernes forskellige arrangementer – f.eks. juletræsstævnet, der afholdes i Medborgerhuset og ved gymnastikafdelingens opvisning i april måned.
 
Vi har i de forløbne år fra 1983 kunnet yde tilskud til afdelingerne på over 3 millioner kroner. Midler, som har gjort god gavn i afdelingernes børne- og ungdomsarbejde. Støtten går hovedsageligt til anskaffelse af redskaber og materialer samt til udgifter til befordring mv. i forbindelse med stævner og lejre.
 
Vi er dermed medvirkende til at holde afdelingernes kontingenter på et rimeligt niveau – også til glæde for forældrene – der derved ”slipper lidt billigere”.
 
Bankospil
Bankospillene afholdes hver torsdag kl. 19.00 i Pauserummet på Frydenhøjskolen i ”Frydenhøjhallen”, Egevolden 106, på 1. sal.
Vi startede bankosæsonen den 6. september og spiller til og med 13. december. (Vi spiller også banko i efterårs- og vinterferien). Derefter starter vi igen den 17. januar 2019 og slutter sæson 2018/2019 den 4. april 2019.
 
Vi håber, at du/I har lyst til at deltage i vore bankospil, hvor du kan vinde kontante præmier, og hvor det er både hyggeligt og spændende, ligesom det sociale samvær er i højsædet hos mange.
 
Medlemsskab
Du kan blive medlem af støtteforeningen ved at kontakte enten formanden Erik Christiansen på 36 49 84 00 eller kassereren Sine Stubkjær på 36 49 05 66.

Men man behøver jo ikke at gå til banko, fordi man er medlem. Alene det at være medlem er en støtte af vores arbejde!
 
Det koster kun kr. 40,00 at være medlem pr. år – eller 60,00 kr. for et par/ægtepar. Passivt medlemskab 25,00 kr. Gæstekort (til bankospillet) 5,00 kr. Såfremt der er nogle forældre, der kunne tænke sig at give en hånd med i vores arbejde, hører vi meget gerne fra jer på ovennævnte telefonnumre. Vi har brug for det!